• Colectare DEEE
  • Legislatie DEEE

Legislatie DEEE

Ordonanța de urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Având în vedere prevederile art. 24 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE),

luând în considerare că obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea Directivei 2012/19/UE în legislația națională până cel târziu la data de 14 februarie 2014 nu a fost dusă la îndeplinire, întrucât, ca urmare a nerespectării termenului de transpunere a Directivei 2012/19/UE,

Comisia Europeană a declanșat procedura prealabilă a acțiunii în constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene Notificarea de punere în întârziere nr. 4.835 din data de 31 martie 2014, întrucât în data de 17 octombrie 2014 Comisia Europeană a emis Avizul motivat nr. 15.710 la care România a răspuns în data de 16 decembrie 2014, angajându-se să adopte actul normativ de transpunere a Directivei 2012/19/UE până la finele primului semestru al anului 2015,

aceasta reprezentând ultima etapă precontencioasă a acțiunii în constatare a neîndeplinirii obligațiilor de conformare și comunicare a măsurilor de transpunere a acestei directive, înainte de a sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, având în vedere faptul că o întârziere în ceea ce privește respectarea obligației de comunicare a măsurilor de transpunere poate atrage înaintarea la Curtea de Justiție a Uniunii Europene de către Comisia Europeană împotriva României a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor,

în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (2) și (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza atât în plata unei sume forfetare, stabilită pentru România la 1.740.000 de euro, cât și a unor penalități cu titlu cominatoriu, cuprinse între 2.000 și 124.0000 de euro/zi de întârziere, care se vor calcula de la termenul de transpunere, respectiv 14 februarie 2014 …vezi toata ordonanta

 

Preluare de la domiciliu sau sediul firmei! Simplu si eficient
* in afara Bucurestiului (Ilfov) preluam comenzi doar in functie de cantitate si distanta.

Comanda acum